www.ekramik.pl
INTERNET
Jakość powietrza
1 / 1
autor robert, 2021-05-28 17:31:00
"Jakość powietrza" to temat, który towarzyszy nam nieprzerwanie od dobrych kilku lat. Dla nikogo nie jest już niespodzianką, że powietrze nad polskimi miejscowościami bywa fatalne. Dotyczy to w szczególności dużych aglomeracji lecz również zdarza się w zupełnie niewielkich miejscowościach. Od lat eksperci z różnych dziedzin alarmują nas raportami, sugerującymi katastroficzną przyszłość. Przestrzegają przed nieodwracalnymi skutkami produkowanych zanieczyszczeń, których efektem jest również pogarszająca się jakość powietrza. Proponują coraz bardziej restrykcyjne ograniczenia, bez których nie unikniemy ekologicznej katastrofy. Według ekologów jest już za pięć dwunasta a zegar wciąż tyka i to jak sugerują niektórzy - w coraz szybszym tempie. Choć temat ten powraca do nas szczególnie intensywnie jesienią i towarzyszy nam do wczesnej wiosny ze względu na sezon grzewczy nie oznacza to, że przez pozostałą część roku problemu nie ma. Otóż jest, choć może rzeczywiście bardziej przemilczany i mniej widoczny.

Dzisiaj przedstawiam webową aplikację o nazwie "Jakość Powietrza". Niestety nie ochroni nas ona jeszcze przed zanieczyszczeniem i jego skutkami jednak w klarowny sposób zobrazuje aktualną sytuację. O tym jak działa, każdy przekona się po kliknięciu na link: www.ekramik.pl/edu/modules/powietrze.

To jak wygląda zobaczyć można na ilustracji obok. Na głównym planie przedstawione są kontury polski z naniesionymi kolorowymi kropkami. Każda kropka reprezentuje co najmniej jedną stację pomiarową. Stacji może być kilka w przypadku gdy są one zlokalizowane blisko siebie np. kilka stacji w jednym mieście. Kolor reprezentuje stan powietrza: czerwony - przekroczenie poziomu dozwolonej normy, żółty - górny poziom normy, zielony - dolny poziom normy i niebieski - brak aktualnych danych bądź czujniki przekazują wartość 0. Przy czym kropka reprezentuje stan najgorszego z czujników, które reprezentuje tzn. jeżeli w obrębie stacji mamy kilka stacji, z których każda ma kilka różnych czujników i większość z nich wskazuje na stan zielony, kilka na żółty a jeden na czerwony to kropka wyświetli się na czerwono. Czujniki wskazują nam różne parametry takie jak: PM10, O3, NO2, CO, C6H6, PM2.5 SO2. Domyślnie na mapie zaznaczony jest wynik łączny. Co jeżeli interesuje nas konkretny rodzaj zanieczyszczeń? W rzędzie nad mapą umieszczone są przyciski odnoszące się do poszczególnych rodzajów znieczyszczeń. Wciśnięcie dowolnego z nich poskutkuje wyświetleniem jedynie informacji o danym zanieczyszczeniu. Dodatkowo możemy poznać szczegóły pomiarów w konkretnej lokalaizacji. Wciśnięcie kropki spowoduje wyświetlenie pod mapą tabeli z wynikami pomiarów dla wybranych czujników we wszystkich stacjach, które dana kropka reprezentuje. Dla ułatwienia wyniki te również przedstawione będę na tle kolorów informujących o poziomie danego zanieczyszczenia, zgodnie z kolorystyką omówioną przy okazji kropek na mapie.

Aplikacja zasilana jest danymi udostępnianymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dane aktualizowane są co godzinę.
 
komentarze [0]
Napisz komentarz
1 / 1
bitcoin
Castorama
(c) www.ekramik.pl, kontakt: admin@ekramik.pl